درخواست مقاله 3


farhad_s5

ارسال های توصیه شده

Title: Policy, Markets and Knowledge: Strategic Synergies in Indian Pharmaceutical Firms

Author: Kalpana Chaturvedia, Joanna Chatawaya & David Wielda*

Journal or Ebook Name: Technology Analysis & Strategic Management

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 19, Issue 5, September 2007, Pages 565-588

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09537320701521309

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.