درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323857635000313
DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85763-5.00031-3
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: 25 - Electrokinetic-assisted phytoremediation of heavy metal contaminated soil: Present status, challenges, and opportunities

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.