درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Singh PK, Bhardwaj K, Dubey P, Prabhune A. UV-Assisted Size Sampling and Antibacterial Screening of Lantana camara Leaf Extract Synthesized Silver Nanoparticles
DOI: Singh PK, Bhardwaj K, Dubey P, Prabhune A. UV-Assisted Size Sampling and Antibacterial Screening of Lantana camara Leaf Extract Synthesized Silver Nanoparticles
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.