درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.schweizerbart.de/papers/njgpm/detail/1995/92382/Lyelliceratidae_und_Brancoceratidae_Ammonoidea_aus_dem_tieferen_Mittelalb_Kreide_bei_Soh_Zentraliran?af=search
DOI: DOI: 10.1127/njgpm/1995/1995/430
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.