درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: D. Painter, Measured porosity, drag and shelter: polymesh ‘Lenoa shelter cloth, F.A.O (Agric. Eng.) Conference, Lincoln College, New Zealand, 1982.
DOI: D. Painter, Measured porosity, drag and shelter: polymesh ‘Lenoa shelter cloth, F.A.O (Agric. Eng.) Conference, Lincoln College, New Zealand, 1982.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.