درخواست مقاله


nouri

ارسال های توصیه شده

Title: Influences of Capacitance Value Changing in Explosive Magnetic Frequency Generator

 

 

Author: Hong Mei Li, Zhi Feng Zhang, Xin Yu Cao

Journal or Ebook Name: Advanced Materials Research

Volume, Issue, Year and Pages : 2012 Volumes 546 - 547 pages 374-378

Link: http://www.scientific.net/AMR.546-547.374

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.