درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RTj8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25&dq=State+of+the+art+of+gadolinium+zirconate+based+thermal+barrier+coatings:+Design,+processing+and+characterization.+In+Methods+for+Film+Synthesis+and+Coating+Procedures&ots=rB3T8FZxXl&sig=xvA5-J4LBzA2YhbvVriLeuUopc0
DOI: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RTj8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25&dq=State+of+the+art+of+gadolinium+zirconate+based+thermal+barrier+coatings:+Design,+processing+and+characterization.+In+Methods+for+Film+Synthesis+and+Coating+Procedures&ots=rB3T8FZxXl&sig=xvA5-J4LBzA2YhbvVriLeuUopc0
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.