درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Numerical study on the bearing capacity of strip footing resting on partially saturated soil subjected to combined vertical-horizontal-moment loading
DOI: Numerical study on the bearing capacity of strip footing resting on partially saturated soil subjected to combined vertical-horizontal-moment loading
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
۱ ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Numerical study on the bearing capacity of strip footing resting on partially saturated soil subjected to combined vertical-horizontal-moment loading
DOI: Numerical study on the bearing capacity of strip footing resting on partially saturated soil subjected to combined vertical-horizontal-moment loading
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.