درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.semanticscholar.org/paper/Surgical-process-scheduling%3A-a-structured-review.-Blake-Carter/eacc78d90cb85fe1adcc70b65810bf7152fd5bf2
DOI: https://www.semanticscholar.org/paper/Surgical-process-scheduling%3A-a-structured-review.-Blake-Carter/eacc78d90cb85fe1adcc70b65810bf7152fd5bf2
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.