درخواست دانلود مقاله و فایل های Extras


optic

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Age, duration, and geochemical signatures of paleo-exposure events in Cenomanian–Santonian sequences (Sarvak and Ilam formations) in SW Iran: Insights from carbon and strontium isotopes chemostratigraphy

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0037073822000574?via%3Dihub

توضیحات:

Extras (3)

Appendix-A

Appendix-B

Appendix-C

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.