درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: On the Emerging Coexistence of Edge, Fog and Cloud Computing paradigms in Real-Time Internets-of-EveryThings which operate in the Big-Squared Data space
DOI: On the Emerging Coexistence of Edge, Fog and Cloud Computing paradigms in Real-Time Internets-of-EveryThings which operate in the Big-Squared Data space
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.