درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.4018/978-1-7998-9308-0
DOI: 10.4018/978-1-7998-9308-0
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.igi-global.com/book/real-time-applications-machine-learning/277234

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.