درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://doi.org/10.1201/9781003102397
DOI: https://doi.org/10.1201/9781003102397
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781003102397/computational-intelligence-wireless-sensor-networks-sandip-kumar-chaurasiya-joydeep-dutta-arindam-biswas-gorachand-dutta-mrinal-kanti-sarkar?refId=09d19903-9394-42cf-b5bf-ccd044607f1c&context=ubx

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.