درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Managing Psychological Capital in Organizations: Cognitive, Affective, Conative, and Social Mechanisms of Happiness
DOI: Managing Psychological Capital in Organizations: Cognitive, Affective, Conative, and Social Mechanisms of Happiness
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: لینک مقاله: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199557257.001.0001/oxfordhb-9780199557257-e-055

لینک به دیدگاه
1 ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Managing Psychological Capital in Organizations: Cognitive, Affective, Conative, and Social Mechanisms of Happiness
DOI: Managing Psychological Capital in Organizations: Cognitive, Affective, Conative, and Social Mechanisms of Happiness
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: لینک مقاله: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199557257.001.0001/oxfordhb-9780199557257-e-055

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.