درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 11] J.C. Kloppers, D.G. Kröger, Cost optimization of cooling tower geometry, Eng. Optim. 36 (2004) 575–584.
DOI: 11] J.C. Kloppers, D.G. Kröger, Cost optimization of cooling tower geometry, Eng. Optim. 36 (2004) 575–584.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.