ارسال های توصیه شده

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد: emerald

ACS

ASME

ASCE

SPIE

Cambridge Journals

IOP

ACM

RSC

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

ویرایش شده توسط سفیر
50+ - سزعت مناسب
لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد: emerald

ACS

ASME

ASCE

SPIE

Cambridge Journals

IOP

ACM

RSC

 

University website: http://www.upatras.g...x/index/lang/en

University library: http://www.lis.upatr...es/index_EN.php

library databases and E-resources: http://www.heal-link...n/catsearch.jsp

http://www.heal-link...alphasearch.jsp

mamnun

لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد: emerald

ACS

ASME

ASCE

SPIE

Cambridge Journals

IOP

ACM

RSC

 

University website: http://www.upatras.g...x/index/lang/en

University library: http://www.lis.upatr...es/index_EN.php

library databases and E-resources: http://www.heal-link...n/catsearch.jsp

http://www.heal-link...alphasearch.jsp

ممنون

لینک به دیدگاه
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.