درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

Orom, H. A., Schofield, E. A., Waters, E. A., Kiviniemi, M. T., & Hay, J. L. (2020, May). BELIEFS ASSOCIATED WITH HEALTH INFORMATION AVOIDANCE. In ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE (Vol. 54, pp. S443-S443). JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, NC 27513 USA: OXFORD UNIV PRESS INC.

just Meeting Abstracts 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.