درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://journals.lww.com/ajg/Abstract/2021/05000/International_Trends_in_Esophageal_Squamous_Cell.32.aspx
DOI: 10.14309/ajg.0000000000001121
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: عنوان International Trends in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma Incidence نویسنده اول Rumgay, Harriet BSc

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.