درخواست مقاله


fazelidavid

ارسال های توصیه شده

Title: On the Functional Aspects of Variability in Postural Control

Author: van Emmerik, Richard E.A.; van Wegen, Erwin E.H.

Journal or Ebook Name: Exercise & Sport Sciences Reviews

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 30 - Issue 4 - pp 177-183 year 2002

Link: http://journals.lww.com/acsm-essr/Abstract/2002/10000/On_the_Functional_Aspects_of_Variability_in.7.aspx

thanks

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.