درخواست یک مقاله از ScienceDirect


Heidari

ارسال های توصیه شده

Title: Hydrodesulfurization catalyst prepared by urea-matrix combustion method

Author: Dongmei Jiaoa, b,

Yeyong Mac,

Fahai Caoa

Journal or Ebook Name: Particuology

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 10, Issue 4, August 2012, Pages 468–474

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674200112000053

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.