درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Thermodynamic+cycle+characteristics+of+twin-VGT+diesel+engine+and+its+control+method+at+variable+altitudes%E2%80%8F&btnG=#d=gs_qabs&t=1657217175462&u=%23p%3DYv9PR0WNsVkJ
DOI: https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Thermodynamic+cycle+characteristics+of+twin-VGT+diesel+engine+and+its+control+method+at+variable+altitudes%E2%80%8F&btnG=#d=gs_qabs&t=1657217175462&u=%23p%3DYv9PR0WNsVkJ
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.