درخواست مقاله از Synthesis


mrf205

ارسال های توصیه شده

Title: 2-Iodoxybenzoic Acid Mediated Facile Conversion of 1,3-Diols to 1,2-Diketones by Oxidative Cleavage of the C-C Bond

Author: J. S. Yadav*, Swapan Kumar Biswas, R.

Journal or Ebook Name: Synthesis

Volume, Issue, Year and Pages : 2006(24): 4237-4241

Link: https://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/10.1055/s-2006-950372

Synthesis 2006(24): 4237-4241

DOI: 10.1055/s-2006-950372

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.