درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


Mammoth

ارسال های توصیه شده

Request to download the article with the following specifications:

Title:Septal versus apical pacing sites in permanent right ventricular pacing: The multicentre prospective SEPTAL-PM study
Author:Vincent Galand 1, Raphaël P Martins 1, Erwan Donal 1, Nathalie Behar 1, Christophe Crocq 1, Gaelle Gresis Soulié 1, Bruno Degand 2, Rodrigue Garcia 2, Aude Solnon 3, Gilles Lande 2, Vincent Probst 3, Fatemi Marjaneh 4, Jacques Mansourati 4, Jean-Marc Dupuis 5, Bruno Laviolle 6, Christophe Leclercq 7
Journal or Ebook Name: Arch Cardiovasc Dis
Volume, Issue, Year and Pages:2017 Aug;28(8):924-930
Link:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35221255/
DOI:https://doi.org/10.1016/j.acvd.2021.12.007 

Description: 

لینک به دیدگاه
9 minutes ago, Mammoth said:

Request to download the article with the following specifications:

Title:Septal versus apical pacing sites in permanent right ventricular pacing: The multicentre prospective SEPTAL-PM study
Author:Vincent Galand 1, Raphaël P Martins 1, Erwan Donal 1, Nathalie Behar 1, Christophe Crocq 1, Gaelle Gresis Soulié 1, Bruno Degand 2, Rodrigue Garcia 2, Aude Solnon 3, Gilles Lande 2, Vincent Probst 3, Fatemi Marjaneh 4, Jacques Mansourati 4, Jean-Marc Dupuis 5, Bruno Laviolle 6, Christophe Leclercq 7
Journal or Ebook Name: Arch Cardiovasc Dis
Volume, Issue, Year and Pages:2017 Aug;28(8):924-930
Link:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35221255/
DOI:https://doi.org/10.1016/j.acvd.2021.12.007 

Description: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect عنوان را به درخواست مقاله یا یک فصل کتاب تغییر داد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.