درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Silica-coated modified magnetic nanoparticles (Fe3O4@SiO2@(BuSO3H)3) as an efficient adsorbent for Pd2+ removal
DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.135622
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653522021154

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.