درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003138020-6/massive-data-classification-brain-tumors-using-dnn-rohit-rastogi-akshit-rajan-rastogi-chaturvedi-sheelu-sagar-neeti-tandon
DOI: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003138020-6/massive-data-classification-brain-tumors-using-dnn-rohit-rastogi-akshit-rajan-rastogi-chaturvedi-sheelu-sagar-neeti-tandon
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.