درخواست مقاله 2


farhad_s5

ارسال های توصیه شده

Title: A perspective on New Zealand's medicines regulatory environment

Author: Richardson, R.ab, Shaw, I.a, Nolan, S.

Journal or Ebook Name: International Journal of Pharmaceutical Medicine

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 17, Issue 1, 2003, Pages 17-22

Link: http://link.springer.com/article/10.1097/00124363-200317010-00007

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.