درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/226950308_Synthesis_of_magnetic_core-shell_Fe3O4-Au_nanoparticle_for_biomolecule_immobilization_and_detection
DOI: https://www.researchgate.net/publication/226950308_Synthesis_of_magnetic_core-shell_Fe3O4-Au_nanoparticle_for_biomolecule_immobilization_and_detection
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.