درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/332279221_Pressureless_sintering_of_LPS-SiC_SiC-Al2O3-Y2O3_composite_in_presence_of_the_B4C_additive
DOI: https://www.researchgate.net/publication/332279221_Pressureless_sintering_of_LPS-SiC_SiC-Al2O3-Y2O3_composite_in_presence_of_the_B4C_additive
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.