درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://asmedigitalcollection.asme.org/energyresources/article-abstract/145/1/012103/1141435/Modeling-Study-on-Nearly-Zero-Carbon-Cooling-in?redirectedFrom=fulltext
DOI: https://asmedigitalcollection.asme.org/energyresources/article-abstract/145/1/012103/1141435/Modeling-Study-on-Nearly-Zero-Carbon-Cooling-in?redirectedFrom=fulltext
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.