درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


bkm

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: A Numerical Study on The Depth of Active Zone in Shirnk-Swell Soil Problem
Author: Chen, Yue
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://oaktrust.library.tamu.edu/handle/1969.1/192963
DOI: https://oaktrust.library.tamu.edu/handle/1969.1/192963

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.