درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.1007/978-981-16-9705-0_17
DOI: 10.1007/978-981-16-9705-0_17
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-9705-0_17 An Enhanced Book Recommendation System Using Hybrid Machine Learning Techniques

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.