درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.biomac.1c01244
DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01244
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Novel Digital Light Processing Printing Strategy Using a Collagen-Based Bioink with Prospective Cross-Linker Procyanidins

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.