درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: HungYH, ChenCHandHuangSW(2017) Applying augmented reality to enhance learning: a study of different teaching materials. Journal of Computer Assisted Learning 33: 252–266. DOI: 10.1111/jcal.12173
DOI: HungYH, ChenCHandHuangSW(2017) Applying augmented reality to enhance learning: a study of different teaching materials. Journal of Computer Assisted Learning 33: 252–266. DOI: 10.1111/jcal.12173
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.