درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Dunleavy M and Dede C (2014) Augmented reality teaching and learning. In: Spector JM, Merrill MD, Elen J and Bishop MJ (eds) Handbook of research on educational communications and technology. New York: Springer, 735–745.
DOI: Dunleavy M and Dede C (2014) Augmented reality teaching and learning. In: Spector JM, Merrill MD, Elen J and Bishop MJ (eds) Handbook of research on educational communications and technology. New York: Springer, 735–745.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.