درخواست مقاله


mehdibozorgi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The rise of graphenea in carbon thermoelectrics
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081028483000104#ab0010
DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081028483000104#ab0010

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.