درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Improved performance of 3D hierarchical NiAl-LDHs micro-flowers via a surface anchored ZIF-8 for rapid multiple-pollutants simultaneous removal and residues monitoring
DOI: Improved performance of 3D hierarchical NiAl-LDHs micro-flowers via a surface anchored ZIF-8 for rapid multiple-pollutants simultaneous removal and residues monitoring
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.