درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Sociodemographic and Clinical Factors That Influence Oral Health-Related Quality of Life in Adolescents: a Cohort Study
Author: Ling Sun 
Journal or Ebook Name: Community Dent Health
Volume, Issue, Year and Pages: 2022 Mar 1;39(1):8-13.
Link: https://www.cdhjournal.org/issues/39-1-march-2022/1108-sociodemographic-and-clinical-factors-that-influence-oral-health-related-quality-of-life-in-adolescents-a-cohort-study
DOI: 10.1922/CDH_00190Sun06

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.