درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Arenas, E. G., Rodriguez Palacio, M. C., Juantorena, A. U., Fernando, S. E. L., & Sebastian, P. J. (2017). Microalgae as a potential source for biodiesel production: techniques, methods, and other challenges. International Journal of Energy Research, 41(6), 761-789.
DOI: Arenas, E. G., Rodriguez Palacio, M. C., Juantorena, A. U., Fernando, S. E. L., & Sebastian, P. J. (2017). Microalgae as a potential source for biodiesel production: techniques, methods, and other challenges. International Journal of Energy Research, 41(6), 761-789.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.