درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: http://www.cqvip.com/qk/90247x/201603/668351401.html
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: 郑保辉, 关立峰, 李玉斌, 罗观 and 刘绪望, 2016. DDI/IPDI 固化聚氨酯力学性能及其在 PBX 炸药中的应用. 含能材料, 24(3), pp.219-225.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.