درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.semanticscholar.org/paper/Fault-Diagnostics-of-Planet-Gears-in-Wind-Turbine-%28-Ha-Park/f9f092953f91a9c1559754d750955b7b0b833d2a
DOI: https://www.semanticscholar.org/paper/Fault-Diagnostics-of-Planet-Gears-in-Wind-Turbine-%28-Ha-Park/f9f092953f91a9c1559754d750955b7b0b833d2a
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.