درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: SAkuraBONSAI: A Prospective, Open-label Study of Satralizumab Investigating Novel Imaging, Biomarker, and Clinical Outcomes in Patients with Aquaporin-4-IgG-seropositive (P15.AQP4-IgG+) Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) (P15-1.002)
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://n.neurology.org/content/98/18_Supplement/402.abstract
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.