درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.semanticscholar.org/paper/Free-vibration-of-wavy-single-walled-carbon-in-Wang-Deng/c1413416eb056e91cb0d8fceb397b2ea6cff153d
DOI: https://www.semanticscholar.org/paper/Free-vibration-of-wavy-single-walled-carbon-in-Wang-Deng/c1413416eb056e91cb0d8fceb397b2ea6cff153d
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.