درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://doi.org/10.1002/smll.202105089
DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202105089
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Recent Advances in g-C3N4-Based Photocatalysts for Pollutant Degradation and Bacterial Disinfection: Design Strategies, Mechanisms, and Applications

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.