درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://doi.org/10.1039/D1NJ01044A
DOI: https://doi.org/10.1039/D1NJ01044A
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Non-noble metallic Cu with three different roles in a Cu doped ZnO/Cu/g-C3N4 heterostructure for enhanced Z-scheme photocatalytic activity

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.