درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2022.06.002
DOI: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2022.06.002
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: ESTRO ACROP guidelines for external beam radiotherapy of patients with complicated bone metastases

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.