درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003097198-3/systematic-study-vanet-amit-kumar-goyal-gaurav-agarwal-arun-kumar-tripathi-girish-sharma
DOI: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003097198-3/systematic-study-vanet-amit-kumar-goyal-gaurav-agarwal-arun-kumar-tripathi-girish-sharma
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.