درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://doi.org/10.1002/mabi.202000305
DOI: https://doi.org/10.1002/mabi.202000305
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Miktoarm Star Polymers with Environment-Selective ROS/GSH Responsive Locations: From Modular Synthesis to Tuned Drug Release through Micellar Partial Corona Shedding and/or Core Disassembly

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.