درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 5 9. Colbourn, C.J., Dinitz, J.H. (eds.): Handbook of combinatorial designs, second edn. Dis- crete Mathematics and its Applications (Boca Raton). Chapman & Hall/CRC, Boca Ra- ton, FL (2007) 2
DOI: 5 9. Colbourn, C.J., Dinitz, J.H. (eds.): Handbook of combinatorial designs, second edn. Dis- crete Mathematics and its Applications (Boca Raton). Chapman & Hall/CRC, Boca Ra- ton, FL (2007) 2
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.