درخواست دانلود مقاله


bistoon

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Recent treatment of construction awards by the ICC International Court of Arbitration

Author: Robert Knutson

Journal or Ebook Name: the society of construction law
Volume, Issue, Year and Pages:Paper number:D045 
Dispute resolution Arbitration International

Link: https://www.scl.org.uk/papers/recent-treatment-construction-awards-icc-international-court-arbitration
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.