درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Temperature-Responsive Multilayer Films Based on Block Copolymer-Coated Silica Nanoparticles for Long-Term Release of Favipiravir
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.1c03334
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.